πίμπλημι (pimplêmi)

una forma prolungata e raddoppiata della parola primaria pleo (che appare solo come un'alternativa in certi tempi)
TDNT - 6: 128,*
Numero Strong: G4130
verbo

1) riempire
2) essere adempiuto, essere riempito

ἔπλησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπλήσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπλήσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
πλήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πλησθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
πλησθῆναι: pass. aor. inf.
πλησθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
πλησθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

adempire: 1
compiere: 5
essere pienezza: 8
essere pienezza di: 1
inzuppare: 1
pienezza: 3
pienezza di: 1
riempire: 4
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω