πάντως (pantôs)

da πᾶς
Numero Strong: G3843
avverbio

1) insieme
   1a) in qualsiasi ed ogni via, per tutti i mezzi
   1b) indubbiamente, certamente
   1c) in nessuno modo, non affatto
+ δέω: per forza

πάντως: avv.

a ogni modo: 1
affatto: 1
alcuno: 1
certezza: 2
di tutto: 1
inevitabile: 1
proprio: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω