πάρδαλις (pardalis)

da pardos (una pantera)
Numero Strong: G3917
sostantivo femminile

1) pantera, leopardo
2) un animale fiero asiatico ed africano, che ha una pelle bronzea marcata con grandi macchie nere

παρδάλει: dat. sing.

uno leopardo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω