πήγνυμι (pêgnumi)

una forma prolungata di un verbo primario (che nella sua forma più semplice appare solo come un'alternativa in certi tempi)
Numero Strong: G4078
verbo

1) rendere fermo, fissare
2) legare insieme, costruire legando insieme

ἔπηξεν: 3sing. att. aor. ind.

erigere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω