πόρνη (pornê)

da πόρνος
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G4204
sostantivo femminile

1) una donna che vende il suo corpo per atti sessuali
   1a) una prostituta, una meretrice, qualcuno che si contamina per il guadagno
   1b) qualsiasi donna che ha rapporti sessuali illeciti, sia per guadagno che per concupiscenza
2) metaforicamente un'idolatra
   2a) di "Babilonia" cioè Roma, la sede principale della idolatria

πόρναι: nom. pl.
πόρνῃ: dat. sing.
πόρνη: nom. sing.
πόρνην: acc. sing.
πόρνης: gen. sing.
πορνῶν: gen. pl.

di uno prostituire: 1
prostituire: 11
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω