πύρωσις (purôsis)

da πυρόομαι
TDNT - 6: 950,975
Numero Strong: G4451
sostantivo femminile

1) un bruciare
   1a) il bruciare con cui i metalli sono arrostiti e fusi
   1b) con un'immagine presa dal fuoco dei raffinatori
      1b1) calamità o prove che provano il carattere, persecuzione, punizione divina

πυρώσει: dat. sing.
πυρώσεως: gen. sing.

incendiare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω