πώς (pôs)

avverbio dalla radice di ποῦ, una particella enclitica di indefinitezza di maniera
Numero Strong: G4458
particella

1) con qualsiasi mezzi, affatto, forse

πως: partic.

(+εἰ) per: 1
(+μή) che: 1
(+μή) per timore di: 1
(+μή) quando: 1
(+μή) temere che: 1
che: 1
come: 1
in qualche maniera: 1
in qualche modo: 2
non tradotto: 3
perché: 2
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω