πῶλος (pôlos)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 959,981
Numero Strong: G4454
sostantivo maschile

1) un puledro, il giovane di un cavallo
2) una creatura giovane
   2a) di un asino giovane
   2b) il puledro di un asino

πῶλον: acc. sing.

puledro: 6
uno asino: 1
uno puledro: 4
uno puledro di asino: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω