παῖς (pais)

forse da παίω
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: G3816
sostantivo maschile/femminile

1) un bambino, ragazzo o ragazza
   1a) infante, bambino
2) servitore, schiavo
   2a) un compagno, servitore, specificamente il compagno di un re, ministro

παῖδα, παῖδά: acc. sing.
παῖδας: acc. pl.
παιδός, παιδὸς: gen. sing.
παίδων: gen. pl.
παῖς: nom. sing., voc. sing.
παισὶν: dat. pl.

(+) bambino: 1
(+) figliare: 1
bambino: 3
giovanezza: 1
maschio: 1
non tradotto: 1
ragazzo: 1
servire: 15
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω