παύω (pauô)

una radice ("pausa")
Numero Strong: G3973
verbo

1) fare cessare o desistere
2) trattenere una cosa o persona da qualcosa
3) cessare, lasciare
4) aver ottenuto la liberazione dal peccato, rompere ogni legame con il peccato, smettere di peccare
   4a) non più mosso dai suoi incitamenti e seduzioni

ἐπαύοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐπαυσάμην: 1sing. med. aor. ind.
ἐπαύσαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐπαύσατο: 3sing. med. aor. ind.
παύεται: 3sing. med. pres. ind.
παύομαι: 1sing. med. pres. ind.
παυόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
παύσασθαι: med. aor. inf.
παυσάτω: 3sing. att. aor. imptv.
παύσῃ: 2sing. med. fut. ind.
παύσονται: 3pl. med. fut. ind.
πέπαυται: 3sing. med. pf. ind.

(+μετά ὁ) cessare: 1
calmare: 1
cessare: 1
cessare di: 7
finire: 1
rinunciare: 1
smettere di: 1
terminare di: 1
trattenere: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω