παχύνομαι (pachunomai)

da una parola derivata da πήγνυμι (con significato spesso)
TDNT - 5: 1022,816
Numero Strong: G3975
verbo

1) rendere spesso, rendere grasso, ingrassare
2) metaforicamente rendere stupido (rendere l'anima smussa o callosa)

ἐπαχύνθη: 3sing. pass. aor. ind.

fare insensibilità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω