παλαιόω (palaioô)

da παλαιός
TDNT - 5: 720,769
Numero Strong: G3822
verbo

1) rendere antico o vecchio
   1a) divenire vecchio, essere logorato
   1b) di cose logorate a causa del tempo o dell'utilizzo
2) dichiarare una cosa vecchia e così da essere abrogata

παλαιούμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
παλαιούμενον: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
παλαιωθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
πεπαλαίωκεν: 3sing. att. pf. ind.

dichiarare antichità: 1
diventare antichità: 1
invecchiare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω