πανοπλία (panoplia)

da una parola composta da πᾶς e ὅπλον
TDNT - 5: 295,702
Numero Strong: G3833
sostantivo femminile

1) armatura totale, completa
   1a) include lo scudo, la spada, la lancia, l'elmo, la cintura e la corazza

πανοπλίαν: acc. sing.

armare: 1
completare armare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω