παράπτωμα (paraptôma)

da παραπίπτω
TDNT - 6: 170,846
Numero Strong: G3900
sostantivo neutro

1) cadere accanto o vicino a qualcosa
2) un errore o deviazione dalla verità e giustizia
   2a) un peccato, misfatto

παράπτωμα: nom. sing.
παραπτώμασιν: dat. pl.
παραπτώματα: acc. pl.
παραπτώματι: dat. sing.
παραπτώματος: gen. sing.
παραπτωμάτων: gen. pl.

cadere: 2
colpa: 6
offendere: 1
peccare: 4
trasgredire: 6
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω