παραβάλλω (paraballô)

da παρά e βάλλω
Numero Strong: G3846
verbo

1) gettare davanti, gettare a (come foraggio per cavalli)
2) mettere una cosa accanto ad un'altra per paragonarle, confrontare, paragonare
3) mettersi, recarsi in un posto o da una persona

παρεβάλομεν: 1pl. att. aor. ind.

approdare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω