παραβαίνω (parabainô)

da παρά e la radice di βάσις
TDNT - 5: 736,772
Numero Strong: G3845
verbo

1) trascorrere il lato di
2) andare oltre senza toccare una cosa
3) oltrepassare, trascurare, violare, trasgredire
4) andare oltre per girarsi a parte da
   4a) partire, lasciare, essere girato da
5) uno che abbandona la sua carica

παραβαίνετε: 2pl. att. pres. ind.
παραβαίνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
παρέβη: 3sing. att. aor. ind.

abbandonare: 1
trasgredire: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω