παραχρῆμα (parachrêma)

da παρά e χρῆμα (nel suo senso originale)
Numero Strong: G3916
avverbio

1) immediatamente, subito

παραχρῆμα, παραχρῆμά: avv.

immediatezza: 1
in quello istante: 7
in stesso momento: 2
in uno attimo: 1
in uno istante: 1
subito: 6
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω