παραδέχομαι (paradechomai)

da παρά e δέχομαι
Numero Strong: G3858
verbo

1) ricevere, prendere, prendersi
2) ammettere cioè non rigettare, accettare, ricevere
   2a) di un figlio: riconoscere come il proprio

παραδέξονταί: 3pl. med. fut. ind.
παραδέχεσθαι: med. pres. inf.
παραδέχεται: 3sing. med. pres. ind.
παραδέχονται: 3pl. med. pres. ind.
παραδέχου: 2sing. med. pres. imptv.
παρεδέχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

accettare: 1
accogliere: 2
ricevere: 2
riconoscere: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω