παρακαλύπτομαι (parakaluptomai)

da παρά e καλύπτω
Numero Strong: G3871
verbo

1) coprire, nascondere, celare

παρακεκαλυμμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.

velare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω