παρακολουθέω (parakoloutheô)

da παρά e ἀκολουθέω
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: G3877
verbo

1) seguire dopo
   1a) seguire in modo da essere sempre a lato
   1b) seguire da vicino, accompagnare
2) metaforicamente
   2a) essere sempre presente, frequentare qualcuno dovunque vada
   2b) fare ricerche, informarsi
      2b1) capire
      2b2) esaminare completamente, investigare
   2c) seguire fedelmente cioè uno standard o regola, adattarsi a qualcosa

παρακολουθήσει: 3sing. att. fut. ind.
παρηκολούθηκας: 2sing. att. pf. ind.
παρηκολουθηκότι: att. pf. ptc. dat. sing. masc.
παρηκολούθησάς: 2sing. att. aor. ind.

essere: 1
imparare: 1
informare: 1
seguire da vicinanza: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω