παραλογίζομαι (paralogizomai)

da παρά e λογίζομαι
Numero Strong: G3884
verbo

1) calcolare in modo sbagliato, contare male
2) ingannare facendo un falso calcolo
   2a) ingannare con un ragionamento falso
3) ingannare, circonvenire

παραλογίζηται: 3sing. med. pres. cong.
παραλογιζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

illudere: 1
ingannare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω