παραμυθία (paramuthia)

da παραμυθέομαι
TDNT - 5: 816,784
Numero Strong: G3889
sostantivo femminile

1) qualsiasi discorso, o per persuadere, o per svegliare e stimolare, o per calmare e consolare
   1a) consolazione, conforto

παραμυθίαν: acc. sing.

di consolare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω