παραμυθέομαι (paramutheomai)

da παρά e la voce media di una parola derivata da μῦθος
TDNT - 5: 816,784
Numero Strong: G3888
verbo

1) parlare a qualcuno, rivolgersi a qualcuno, o per ammonire ed incoraggiare, o per calmare e consolare
   1a) incoraggiare, consolare

παραμυθεῖσθε: 2pl. med. pres. imptv.
παραμυθήσωνται: 3pl. med. aor. cong.
παραμυθούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+αὐτός) consolare: 1
confortare: 2
consolare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω