παραπορεύομαι (paraporeuomai)

da παρά e πορεύομαι
Numero Strong: G3899
verbo

1) procedere a fianco, andare oltre

παραπορεύεσθαι: med. pres. inf.
παραπορευόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
παρεπορεύοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+διά) attraversare: 1
passare: 2
passare di là: 1
passare là: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω