παρασκευάζω (paraskeuazô)

da παρά ed una parola derivata da σκεῦος
Numero Strong: G3903
verbo

1) farsi pronto, prepararsi
2) essersi preparato, essere preparato o pronto

παρασκευαζόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
παρασκευάσεται: 3sing. med. fut. ind.
παρεσκευασμένοι: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
παρεσκεύασται: 3sing. med. pf. ind.

essere prontezza: 1
preparare: 2
prontezza: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω