παρεισέρχομαι (pareiserchomai)

da παρά e εἰσέρχομαι
TDNT - 2: 682,257
Numero Strong: G3922
verbo

1) entrare segretamente o furtivamente, di nascosto
2) intervenire, infiltrarsi

παρεισῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
παρεισῆλθον: 3pl. att. aor. ind.

infiltrare di nascondere: 1
intervenire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω