παρεμβολή (parembolê)

da una parola composta da παρά e ἐμβάλλω
Numero Strong: G3925
sostantivo femminile

1) un accampamento
   1a) il campo di Israele nel deserto
      1a1) usato per la città di Gerusalemme, che era per gli israeliti quello che precedentemente era stato l'accampamento nel deserto
      1a2) della congregazione o assemblea sacra di Israele, come era stata raggruppata precedentemente in campi nel deserto
   1b) la caserma dei soldati romani, che a Gerusalemme era nel castello di Antonio
2) un esercito in linea di battaglia

παρεμβολὰς: acc. pl.
παρεμβολήν, παρεμβολὴν: acc. sing.
παρεμβολῆς: gen. sing.

accampare: 2
campo: 1
esercito: 1
fortezza: 6
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω