παρεπίδημος (parepidêmos)

da παρά e la radice di ἐπιδημέω
TDNT - 2: 64,49
Numero Strong: G3927
aggettivo

1) uno che proviene da un paese straniero e va ad una città o in un paese per risiedere là
2) uno straniero
3) uno che soggiorna in un luogo diverso, uno straniero
4) nel NT metaforicamente in riferimento al cielo come al paese nativo, uno che soggiorna sulla terra

παρεπίδημοί: nom. pl. masc.
παρεπιδήμοις: dat. pl. masc.
παρεπιδήμους: acc. pl. masc.

forestiero: 1
pellegrinare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω