παροικία (paroikia)

da πάροικος
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: G3940
sostantivo femminile

1) un dimorare vicino o con qualcuno
2) soggiorno, l'abitare in una terra straniera
3) metaforicamente la vita dell'uomo qui sulla terra è paragonato a un soggiorno

παροικίᾳ: dat. sing.
παροικίας: gen. sing.

dimorare: 1
soggionare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω