παροικέω (paroikeô)

da παρά e οἰκέω
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: G3939
verbo

1) dimorare accanto a (qualcuno) o nella propria vicinanza, abitare vicino
2) nel NT, essere o abitare in un luogo come straniero, soggiornare

παροικεῖς: 2sing. att. pres. ind.
παρῴκησεν: 3sing. att. aor. ind.

fra forestiero: 1
soggionare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω