παρρησία (parrêsia)

da πᾶς ed una parola derivata da ῥέω
TDNT - 5: 871,794
Numero Strong: G3954
sostantivo femminile

1) libertà nel parlare, senza riservatezza
   1a) apertamente, francamente, senza nascondere nulla
   1b) senza ambiguità o circonlocuzione
   1c) senza l'uso di figure e paragoni
2) fiducia libera e senza paura, coraggio allegro, baldanza
3) il comportamento con cui uno diviene vistoso o ottiene pubblicità
+ ἐν: apertamente, audacemente

παρρησία: nom. sing.
παρρησίᾳ: dat. sing.
παρρησίαν: acc. sing.
παρρησίας: gen. sing.

(+μετά) liberare: 1
(+ἐν) aprire: 1
(+ἐν) pubblicare: 1
(+ἐν) riconoscere pubblicare: 1
aprire: 7
con francare: 1
fidare: 4
francare: 9
liberare: 3
liberare di: 1
pienezza fidare: 1
uno francare: 1
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω