πατριάρχης (patriarchês)

da πατριά e ἄρχω
Numero Strong: G3966
sostantivo maschile

1) patriarca, fondatore di una tribù, antenato
   1a) dei dodici figli di Giacobbe, capostipiti delle tribù di Israele
   1b) di Abraamo, Isacco e Giacobbe

πατριάρχαι: nom. pl.
πατριάρχας: acc. pl.
πατριάρχης: nom. sing.
πατριάρχου: gen. sing.

patriarca: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω