πειθαρχέω (peitharcheô)

da una parola composta da πείθω e ἄρχω
TDNT - 6: 9,818
Numero Strong: G3980
verbo

1) rispettare (un governatore o un superiore)

πειθαρχεῖν: att. pres. inf.
πειθαρχήσαντάς: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
πειθαρχοῦσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.

(+ἐγώ) dare ascoltare: 1
ubbidire: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω