περίχωρος (perichôros)

da περί e χώρα
Numero Strong: G4066
aggettivo

1) che è intorno, nella vicinanza
   1a) la regione intorno a
   1b) la regione del Giordano

περίχωρον: acc. sing. femm.
περίχωρος: nom. sing. femm.
περιχώρου: gen. sing. femm.
περιχώρῳ: dat. sing. femm.

circostanza regione: 1
dintorno: 1
paese a intorno: 1
paese intorno: 2
regione: 3
regione intorno: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω