περίεργος (periergos)

da περί e ἔργον
Numero Strong: G4021
aggettivo

1) di chi si occupa di bazzecole e che trascura le cose importanti
   1a) curioso, indiscreto, un faccendiere
   1b) di cose: impertinente e superfluo
      1b1) di arti magiche

περίεργα: acc. pl. neut.
περίεργοι: nom. pl. femm.

arte magia: 1
curiosità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω