περίκειμαι (perikeimai)

da περί e κεῖμαι
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: G4029
verbo

1) essere messo attorno
2) essere circondato da, avere intorno a sé
+ ἔχω: essere circondato da

περίκειμαι: 1sing. pass. pres. ind.
περικείμενον: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
περίκειται: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.

circondare: 1
mettere: 2
soggettare: 1
stringere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω