περίσσευμα (perisseuma)

da περισσεύω
TDNT - 6: 63,828
Numero Strong: G4051
sostantivo neutro

1) abbondanza, in cui ci si delizia
   1a) di quello che riempie il cuore
2) quello che è rimasto, residuo, resto

περίσσευμα: nom. sing.
περισσεύματα: acc. pl.
περισσεύματος: gen. sing.

abbondare: 4
avanzare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω