περιέχω (periechô)

da περί e ἔχω
Numero Strong: G4023
verbo

1) circondare
   1a) contenere: del soggetto o contenuto di una scrittura
   1b) prendere possesso di, afferrare
+ θάμβος: essere stupito
+ οὗτος + τρώγω: in questa maniera

περιέσχεν: 3sing. att. aor. ind.
περιέχει: 3sing. att. pres. ind.

cogliere: 1
si legge: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω