περιαιρέω (periaireô)

da περί e αἱρέομαι (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G4014
verbo

1) portare via quello che circonda o avviluppa una cosa
2) metaforicamente prendere via totalmente o interamente
   2a) la colpa del peccato, espiare perfettamente

περιαιρεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
περιελεῖν: att. aor. inf.
περιελόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
περιῃρεῖτο: 3sing. pass. impf. ind.

costeggiare: 1
perdere: 1
rimuovere: 1
staccare: 1
togliere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω