περιβάλλω (periballô)

da περί e βάλλω
Numero Strong: G4016
verbo

1) gettare intorno, mettere intorno
   1a) circondare una città con una barricata (palizzata)
   1b) di indumenti, vestire qualcuno
      1b1) mettere una cosa su qualcuno
      1b2) vestire qualcuno con una cosa
   1c) mettersi o vestirsi

περιβαλεῖται: 3sing. med. fut. ind.
περιβάλῃ: 2sing. med. aor. cong.
περιβάληται: 3sing. med. aor. cong.
περιβαλοῦ: 2sing. med. aor. imptv.
περιβαλώμεθα: 1pl. med. aor. cong.
περιβαλὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
περιβεβλημένη: med. pf. ptc. nom. sing. femm., med. pf. ptc. voc. sing. femm.
περιβεβλημένοι: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
περιβεβλημένον: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
περιβεβλημένος: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
περιβεβλημένους: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
περιεβάλετέ: 2pl. att. aor. ind.
περιεβάλετο: 3sing. med. aor. ind.
περιεβάλομεν: 1pl. att. aor. ind.
περιέβαλον: 3pl. att. aor. ind.

avvolgere: 1
coprire: 1
mettere: 1
mettere addosso: 1
rivestire: 1
vestire: 18
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω