περιεργάζομαι (periergazomai)

da περί e ἐργάζομαι
Numero Strong: G4020
verbo

1) agitarsi inutilmente, occuparsi di cose non importanti, superflue, inutili
   1a) usato a quanto pare per indicare una persona che indaga ufficiosamente sugli affari altrui

περιεργαζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.

affaccendare in cosa futilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω