περικάθαρμα (perikatharma)

da una parola composta da περί e καθαίρω
TDNT - 3: 430,381
Numero Strong: G4027
sostantivo neutro

1) rifiuti
2) metaforicamente
   2a) gli uomini più abietti e spregevoli
   2b) il prezzo dell'espiazione o della redenzione. I greci usavano il termine "katharmata" per indicare le vittime sacrificate per fare espiazione per il popolo - alcuni criminali erano mantenuti dalla spesa pubblica affinché, in caso di una pestilenza o altra calamità, potessero essere offerti in sacrificio per fare d'espiazione.

περικαθάρματα: nom. pl.

spazzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω