περικεφαλαία (perikefalaia)

da una parola composta da περί e κεφαλή
TDNT - 5: 314,702
Numero Strong: G4030
sostantivo femminile

1) elmo
2) metaforicamente
   2a) parte dell'armatura di Dio che dobbiamo indossare per la protezione dell'anima e per la nostra salvezza

περικεφαλαίαν: acc. sing.

elmo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω