περισσεία (perisseia)

da περισσεύω
TDNT - 6: 63,828
Numero Strong: G4050
sostantivo femminile

1) abbondanza, sovrabbondanza, superfluità
2) superiorità, preferenza, preminenza
3) guadagno, profitto
4) residuo, resto: la cattiveria che rimane in un cristiano dopo la sua conversione
Usato dai greci per descrivere la cera eccessiva nei loro orecchi.

περισσεία: nom. sing.
περισσείαν: acc. sing.

(+) incontentabilità: 1
abbondare: 1
non tradotto: 1
residuare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω