πετεινόν (peteinon)

da una parola derivata da πέτομαι
Numero Strong: G4071
sostantivo neutro

1) che vola, alato
2) animali che volano, che sono alati, uccelli
   2a) gli uccelli del cielo, che volano nel cielo (aria)

πετεινὰ: acc. pl., nom. pl.
πετεινῶν: gen. pl.

(+) uccello: 1
di uccello: 1
uccello: 12
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω