πηλίκος (pêlikos)

una forma quantitativa (la femminile) della radice di ποῦ
Numero Strong: G4080
pronome

1) quanto grande
   1a) in senso materiale (significa dimensione geometrica, distinta da matematica)
   1b) in senso etico: quanto distinto

πηλίκοις: dat. pl. neut.
πηλίκος: nom. sing. masc.

con che grossezza: 1
quanto grandezza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω