πιάζω (piazô)

probabilmente un'altra forma di βιάζω
Numero Strong: G4084
verbo

1) afferrare
2) prendere, catturare, arrestare
   2a) di pesci
3) indagare
   3a) di un uomo, per imprigionarlo

ἐπίασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπιάσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐπίασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπιάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
πιάσαι: att. aor. inf.
πιάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πιάσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) arrestare: 2
(+αὐτός) potere arrestare: 1
(+ἐγώ) per arrestare: 1
(+πάλιν) arrestare: 1
arrestare: 2
fare arrestare: 1
prendere: 4
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω