πικρία (pikria)

da πικρός
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: G4088
sostantivo femminile

1) bile amara
   1a) cattiveria estrema
   1b) una radice amara, che produce un frutto amaro
   1c) metaforicamente amarezza, odio amaro

πικρία: nom. sing.
πικρίας: gen. sing.

amareggiare: 1
di amareggiare: 2
veleno: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω