πικρός (pikros)

forse da πήγνυμι (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: G4089
aggettivo

1) amaro
2) metaforicamente aspro, virulento

πικρόν: acc. sing. neut.
πικρὸν: acc. sing. masc.

amareggiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω