πικραίνω (pikrainô)

da πικρός
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: G4087
verbo

1) rendere amaro
   1a) produrre un gusto amaro nello stomaco
2) amareggiare, esasperare
   2a) rendere arrabbiato, indignato
   2b) essere amareggiato, irritato
   2c) visitare con amarezza, accorare (trattare amaramente)

ἐπικράνθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπικράνθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
πικραίνεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
πικρανεῖ: 3sing. att. fut. ind.

amareggiare: 1
diventare amare: 1
inasprire: 1
sentire amareggiare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω